שלום, 
בכל בקשה ניתן לפנות ל bakashot_portal_rofaim@fnx.co.il
לבירורים בנושא קבלת התחייבות 054-9352085
לתמיכה טכנית על האתר 054-3352075
במידה ואין מענה ניתן לשלוח SMS
 
אנא לתשומת לבכם, כי בין התאריכים 26-28/10/2021
(ימים ג' – ה') תצא החברה לגיבוש עם זמינות נמוכה למיילים.
נודה להיערכות והגשת התביעות מבעוד מועד ככל שניתן.

 
לידיעתך במערכות הפניקס קיים מנגנון אוטומטי לרישום ותיעוד כל פעולותיך או ניסיונותיך לביצוע פעולות וזאת על פי דין, לצרכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.